Världsautismdagen

En viktig dag för eftertanke, är vi alla lika olika men med samma värde? Ja, det är lätt att tänka att det ska vara så och det är lätt att ha olika strumpor en dag på året, men… Vad gör DU för att alla ska ha samma möjligheter de andra 364 dagarna? Vad säger du om ”den stökiga killen” i ditt barns klass? Bjuder du även hen med ADHD _och_ Autism hem till er? Inkludering, segregering och integrering är skolans utmaning och den tar jag varje dag för mina elevers skull.

FN:s världsautismdag 2 april

”För att mäta hur framgångsrika våra samhällen är bör vi undersöka hur väl de med olika förmågor, bland annat personer med autism, är integrerade som fullvärdiga medlemmar.

Världsautismdagen handlar om mer än att generera förståelse, det är en uppmaning till handling. Jag uppmanar alla berörda parter att delta i att främja utvecklingen genom att stödja utbildningar, arbets- och sysselsättningsmöjligheter och andra åtgärder som bidrar till att förverkliga vår gemensamma vision om en mer inkluderande värld.”

Ban Ki-Moon
FN:s generalsekreterare