Länkar undervisning och pedagogik

Utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal

 

 GODT Grej of The Day

http://www.svd.se/naringsliv/nliv-7-svenska-utvandrare-som-gjort-avtryck-i-usa_4229549.svd

 

Svenska

Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörrenMonstret, Klippet och Dagboken.

 

Matematik

Matteboken.se Allt du behöver på nätet, från år 3 och tom gymnasiet

Geometri i åk 4

EdQu tester utifrån Lgr11, delprov och prov på hela årskursen med direkt respons till lärare och elev om vilka områden som gått bra och vilka som behöver tränas mer.

NOMP Matte med belöningsystem 🙂

Kängurumatte Månades problem från NCM, kluriga uppgifter 🙂

Strävorna Ett sätt att arbeta med förmågorna ur Lgr11.

 

Engelska

 

SO

Geografi, 15 bra digitala verktyg

Nyhetsåret 2014 i bilder

SO, Auschwitz i Panorama

 

NO

Fysik, Ljusåret 2015

 Lekplatsfysik

 

Teknik

 

Bild

Bild, färgprover I målaraffärens olika namn, skriva dikt till 

Julpyssel, avslutningshälsning

Quiver, iPad, färglägga och 3D

 

Lärares kompetensutveckling

Skolverkets serie ”Sju timmar om”. Framförallt arbete i personalgruppen kring värdegrund känns aktuellt.

 

Autism, NPF, elever som stannar hemma, inkludering, KASAM

Att undervisa i en Aspergerklass

De saknade eleverna

 Alla har lättheter, inkluderingens grundpelare

 

Autism, ADHD

http://laromteknikstod.se/

http://laromteknikstod.se/kognitiva-funktioner-och-hjarnan/kognitiva-funktioner

http://millington.se/ett-javligt-handikapp/

 

BFL

http://webb2.svedala.se/1larare/larare-svedala-berattar-om-sin-bfl-resa/

 

Skolforskning

http://www.svd.se/kultur/lasochskriv/hard-dom-over-svensk-skola_4227729.svd

http://www.dn.se/debatt/forska-i-arbetet-battre-an-hemsnickrad-fortbildning/

 

IT och 1-till-1

Enkla instruktionsfilmer om hur du kommer igång med ett Google-konto och kan använda google drive i molnet!

Kom igång med ett Google-konto!

Grunderna i Google Drive Dokument

Dela ett privat dokument i Google Drive

Skapa anmälan i Googe Drive

Google presentation (typ powerpoint!)

Google Dokument Planering

 

Skolverket

Anpassa för elever med funktionsnedsättning

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd

Betyg vid funktionsnedsättning

 

Lärarens uppdrag/ Lärares arbetssituation

Det stökiga barnet

Förstelärarfiasko

 

SPSM

SPSM har tagit fram ett paket som heter ”Tillgänglighet får skolan att funka” som riktar sig till grundskolan år 4-9 för alla elevers tillgänglighet till skolan. Från den 1/1 2015 finns bristande tillgänglighet med i Diskrimineringslagen och då omfattar mer än en rullstolsramp vilket visas med följande citat:

”Kravet på tillgänglighet gäller inte bara lokalerna, även undervisningen ska enligt lagen anpassas till de behov elever med funktionsnedsättning kan ha. Det är nödvändigt för att skapa en tillgänglig verksamhet”
”En tillgänglig verksamhet anpassar den Pedagogiska, Fysiska och Sociala miljön i relation till barns och elevers lärande”

Den består av tre delar:

  • Utvärdera tillgängligheten i skolan (Värderingsverktyget)
  • Leda och planera tillgänglighetsarbetet (SPSM distansutbildning.)
  • Föra in tillgänglighet i undervisningen ( DATE lärmaterial)

Dessa finns i både pdf på www.spsm.se/tillganglighet samt www.spsm.se/varderingsverktyg och går att beställa.

 

Värdegrund

http://www.bioresurs.uu.se/gmo/resurser_vardegrund.html

http://gotland.se/56560

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Skolornas-arbete-med-demokrati-och-vardegrund/

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2579

http://vardegrunden.se/lektionsbank/