Läser kurser nu :-)

Jag har bestämt mig för att göra klart Specialpedagog, så nu är jag igång och läser igen. Härligt med mycket input och dessutom inom mitt särintresse 🙂 Så jag tänker att jag delar lite med er andra om alla bra saker jag frotteras med!

I Moment 1 fanns ett klipp om Vad är en bra skola är ur ett specialpedagogiskt perspektiv Den belyste många tankar om hur vi organiserar oss och hur vi tänker om elever. Fortsätt läsa ”Läser kurser nu :-)”

Autism, ja det behövs anpassningar för att klara kraven

Att gå i en liten undervisningsgrupp är inte att ”softa” under skoldagarna, det är samma krav på eleverna som i övriga grundskolan. De ska visa sina kunskaper och förmågor trots de begränsningar som Autismen bidrar med. Att reflektera, analysera och resonera är svårt att kombinera med bristande föreställningsförmåga, svårigheter med mentalisering samt central koherens. Läs mer om detta på Pedagog Örebro som väldigt väl beskriver detta utifrån svårigheterna det resulterar inför skolans krav. De ger även förslag på mallar som ger möjlighet att kompensera de bristande förmågor. Ännu närmare beskrivs det i deras föreläsning om Lgr11 och Autism.

Till stor hjälp är även Ulrika Aspeflo som delar med sig av sitt material för att konkretisera med mallar vid exempelvis analys och reflektion.

De sista veckorna på terminen…

Nu är vi här igen, de sista veckorna på läsåret. För mig som lärare betyder det avslut, dokumentation i mängder, utskolning, inskolning, organisation till hösten-vem ska arbeta var? Schema, får vi ihop det för elevers bästa och personalens? Pusselbitarna börjar falla på plats men en del mönster stämmer inte så några ligger fel. Tar bort dessa och försöker igen… Fortsätt läsa ”De sista veckorna på terminen…”