Elevhälsa- en fråga för hela skolan

Elevhälsa är hela skolans arbete för att eleverna ska må bra och utvecklas mot läroplanens syfte och kunskapskrav. Ibland blir elevhälsa en fråga för enbart Elevhälsoteamet, det räcker inte. Lyssna på Hjärnpodden här eller via podcast i din telefon.

 

Avsnitt 86 om forskning kring elevhälsa med Ingrid Nylander. Det avsnittet sammanfattar de utmaningar och lösningar vi behöver arbeta vidare kring.

2018-01-17 09.23.49.png