Autism, ja det behövs anpassningar för att klara kraven

Att gå i en liten undervisningsgrupp är inte att ”softa” under skoldagarna, det är samma krav på eleverna som i övriga grundskolan. De ska visa sina kunskaper och förmågor trots de begränsningar som Autismen bidrar med. Att reflektera, analysera och resonera är svårt att kombinera med bristande föreställningsförmåga, svårigheter med mentalisering samt central koherens. Läs mer om detta på Pedagog Örebro som väldigt väl beskriver detta utifrån svårigheterna det resulterar inför skolans krav. De ger även förslag på mallar som ger möjlighet att kompensera de bristande förmågor. Ännu närmare beskrivs det i deras föreläsning om Lgr11 och Autism.

Till stor hjälp är även Ulrika Aspeflo som delar med sig av sitt material för att konkretisera med mallar vid exempelvis analys och reflektion.