Likabehandlingsplanen som konstutställning

Vi i klassen har haft konstutställning. Under hela våren har vi arbetat med Likabehandlingsplanen och försökt omarbeta den i ett konstverk. Det är svåra ord och vi har fått arbeta mycket med att förstå vad det betyder och fundera över hur vi kan visa det så att även de yngsta på skolan förstår innebörden.

Till sist blev det dags för utställning, det var mingel, konst, bubbel och snacks. Tidningen var på plats och gjorde repotage, läs det i Nerikes Allehanda.

En bonus var att alla kunskapskrav i ämnet bild innefattades i denna process 🙂

Här kan ni också få njuta av bilderna

Albin Val

Ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

jb Val

Ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön.

Emils val

Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

bild Isak

Ingen ska diskrimineras på grund av olika slags funktionsnedsättningar.

2015-04-27 12.34.02

Målet är att alla elever ska trivas, känna sig trygga på Långängskolan och ha någon att prata med.

Lite bilder från förberedelserna till minglet.2015-05-21 12.00.10 2015-05-21 12.00.21

Har vi fått med alla kunskapskrav? Vilka förmågor har vi tränat? Vad har vi bearbetat för centralt innehåll?