De sista veckorna på terminen…

Nu är vi här igen, de sista veckorna på läsåret. För mig som lärare betyder det avslut, dokumentation i mängder, utskolning, inskolning, organisation till hösten-vem ska arbeta var? Schema, får vi ihop det för elevers bästa och personalens? Pusselbitarna börjar falla på plats men en del mönster stämmer inte så några ligger fel. Tar bort dessa och försöker igen…

Vi arbetar för fullt för att trygga barn och föräldrar i den nya verksamheten för de som ska vidare till nästa stadie och trygga de som ska in i vår verksamhet.

Alla elever och personal är trötta, det har varit Nationella prov, bedömning, inkludering i fokus med de krav det ställer, förändringar för att få till den bästa verksamheten och mitt i allt, så kommer vårsolen! Vad vill jag då? Jo, ut! Vi kan väl ha schemabrytande aktiviteter och ha lite kul! Vi behöver ha roligt efter allt slit!! Men hur blir det då för eleverna? Vem  mår bra i det? Oron för att skolan med sina rutiner tar slut finns redan i hela kroppen, livet är som en ocean av ovisshet, hösten kan bli hur som helst, var ska jag vara? Med vem? Vad ska jag göra? Hur länge? Varför? Bara frågor men få svar.

En mamma skriver så klokt om sin erfarenhet, läs det!